BREZCARINSKO – Naročila so brez carine in bodo dostavljena neposredno na vaš prag!
Natural Lashes

Pogoji

Splošni prodajni pogoji bodo veljali za vse prodaje blaga in storitev, ki jih izvaja Agencija Creative Media, preko virtualne trgovine naturallashes.si kupcu in jih je mogoče spremeniti le z izrecnim pisnim soglasjem obeh strank.

V tem dokumentu bodo naslednji izrazi pomenili:

Pogodbeni dokumenti

Z oddajo elektronskega naročila na strani naturallashes.si se kupec strinja z načinom komuniciranja, s katerim prodajalec opravlja svoje poslovanje. Naročilo bo sestavljeno iz naslednjih dokumentov, razvrščenih po pomembnosti:

Veljavnost

Ta pogodba stopi v veljavo, ko prodajalec izda račun. Informacije o izstavitvi računa potekajo elektronsko (e-pošta). Osnova tako sklenjene pogodbe bodo splošni prodajni pogoji, dopolnjeni z garancijskim listom, ki ga izda prodajalec ali njegov dobavitelj.

Podaljšanje obveznosti prodajalca

Prodajalec bo s svojim strokovnim in tehničnim znanjem dosegel v naročilu predviden rezultat in bo dostavil blago in storitve, ki ustrezajo zahtevam, potrebam in specifikacijam kupca.

Informacije, predstavljene na prodajalčevih straneh, so informativne in jih prodajalec dokumentira ali spremeni v skladu s predstavitvenimi listi/stranmi proizvajalca. Tudi zaradi prostornosti in doslednosti informacijske strukture so lahko opisi izdelkov nepopolni, vendar se prodajalec trudi predstaviti najbolj relevantne informacije glede na informacije, ki jih prejme od proizvajalcev, tako da je izdelek uporabljen v parametrih, za katere je bil kupljen. .

Komunikacija s trgovino je možna preko naslovov, navedenih v razdelku kontakt.

Oddaja in podizvajanje

Prodajalec lahko za storitve v zvezi z izpolnitvijo naročila, z informacijami kupca, brez soglasja kupca odda in/ali odda podizvajalca tretjo osebo. Prodajalec bo kupcu vedno odgovarjal za vse pogodbene obveznosti.

Pravice intelektualne in industrijske lastnine

Kupec razume pravico intelektualne lastnine in tretjim osebam ne bo razkril ali javno objavil nobenih informacij, ki jih je prejel od prodajalca. Prav tako so imena strani, kot tudi grafični znaki, registrirane blagovne znamke Agencije Creative Media in jih ni dovoljeno prevzemati, kopirati ali uporabljati brez pisnega soglasja lastnika.

Zasebnost - Oglaševanje

Vsi načrti, dokumenti in informacije kakršne koli vrste, ki jih kupec posreduje prodajalcu, vključno z, vendar ne omejeno na naročilo, ostanejo v lasti prodajalca. Uporabljajo se lahko samo za izvedbo pogodbe. Kupec v zvezi z naročilom ne bo dal nobene javne izjave, promocije, sporočila za javnost ali kakršne koli druge oblike razkritja tretjim osebam brez predhodnega pisnega soglasja prodajalca.

Obračunavanje in plačila

Cena, način plačila in rok plačila so navedeni v naročilu. Prodajalec bo kupcu izstavil račun za dobavljeno blago in storitve, pri čemer je kupec dolžan posredovati vse podatke, potrebne za izdajo računa v skladu z veljavno zakonodajo.

Tveganja in odgovornosti

Dostava - prodajalec se zavezuje, da bo blago in storitve odposlal kupcu po kurirju ali jih dostavil osebno na sedež.

Če se prodajalec in kupec ne dogovorita drugače, se prodajalec odreče tveganju in odgovornosti, povezanim z blagom in storitvami, ko jih izroči domača kurirska družba, s katero prodajalec sodeluje s kupcem ali pooblaščenim zastopnikom kupca ali neposredno kupec. ali pooblaščenega zastopnika kupca. Prodajalec bo poskrbel za ustrezno embalažo blaga in storitev ter poskrbel za posredovanje spremnih dokumentov na trajnem nosilcu podatkov (tiskanem ali e-pošti). Prodajalec bo blago in storitve dostavil na ozemlje Romunije.

Sprejem in pravica do odstopa

Prevzem bo opravljen, ko bo blago in storitve v skladu s tehničnimi lastnostmi, navedenimi v naročilu. Če kupec ugotovi, da dostavljeni izdelki ali opravljene storitve niso v skladu s tehničnimi specifikacijami, bo prodajalec uskladil izdelke in storitve v najdaljšem času, ki je enak času izvedbe naročila, ne da bi kupcu zaračunal kakršne koli stroške v zvezi s temi operacijami. Prav tako bo prodajalec ravnal v skladu z določili GEO 34/2014 in bo uporabljal politiko vračila. Prodajalec ima pravico, da kadar meni, da so bila dejanja kupca zlonamerna, od kupca zahtevati odškodnino po zakonu.

Presežek blaga

Morebitno dobavljeno blago, ki presega količino, navedeno v naročilu, lahko kupec zavrne v 7 koledarskih dneh od dobave.

GARANCIJE

Poleg kakršnih koli drugih jamstev, ki jih zagotavlja veljavna zakonodaja in je podrobno opisana v garancijskem listu, ki ga izda prodajalec ali dobavitelj prodajalca, kupcu jamčijo pred kakršno koli neskladnostjo, ki bi lahko vplivala na celotno ali del blaga in storitev, razen normalna obraba, za obdobje 24 mesecev od dneva izdaje prodajnega računa. Izjema so potrošni material, ki nima garancije.

Prenos lastništva

Lastništvo blaga in storitev bo v trenutku plačila s strani kupca preneseno na lokacijo, navedeno v naročilu (kar pomeni dostava - podpis potrdila o prejemu transportne listine, ki ga je predložil kurir ali podpis potrdila na davčnem računu za opravljene dobave prodajalčevo osebje).

V primeru dostave s kurirsko službo prodajalec ni pooblaščen, da kupcu omogoči odpiranje paketov pred podpisom dostave, temveč šele po podpisu pošiljke in plačilu njihove morebitne vrednosti. Prodajalec ne odgovarja za vsebino poslanih paketov, razen če obstaja dokument, sklenjen s strani kupca in predstavnika kurirja, ki je opravil dostavo.

Skladnost z zakoni in standardi

Prodajalec bo ravnal v skladu z vsemi zakoni, predpisi in odloki, ki veljajo za njegovo pogodbeno izpolnjevanje, vključno s proizvodnjo, sestavljanjem, rokovanjem, transportom, skladiščenjem, pakiranjem ali dostavo blaga in storitev ter veljajo za zdravje, varnost, okolje.

Odgovornost

Prodajalec ne more biti odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi jo kupec ali katera koli tretja oseba lahko utrpela zaradi prodajalčeve izpolnitve katere koli svoje obveznosti po naročilu in za škodo, ki je posledica uporabe blaga in storitev po dobavi in v zlasti za izgubo izdelkov.

Akcije veljajo do razprodaje zalog.

Prodajalec odgovarja, če njegovi podizvajalci in/ali kakršni koli partnerji, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, ne bodo izpolnili nobene pogodbene obveznosti.

Smešna cena ali napačne lastnosti

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti točne informacije o ceni in lastnostih izdelkov. Nekatere cene in/ali funkcije so morda napačne. V primeru registracije naročila s posmehljivo ceno ima prodajalec pravico kupčevo naročilo preklicati. V primeru registracije naročila za izdelek z napačnimi lastnostmi se bo prodajalec potrudil, da kupcu dostavi izdelek z lastnostmi, ki so čim bolj podobne tistim, ki so predstavljene na spletnem mestu ob oddaji naročila. Če se kupec ne strinja s predlogi prodajalca, ima prodajalec pravico kupčevo naročilo preklicati.

Kršitev, odpoved

Če prodajalec ne izpolni svojih obveznosti, tudi v garancijski dobi, bo kupec o tej napaki obvestil prodajalca. Akcijski načrt bo med strankama potrjen v 3 dneh od obvestila. Kupec lahko naročilo prekliče po e-pošti, preden je le-to dostavljeno. V nasprotnem primeru bo naročilo vrnjeno.

Glavna sila

Nobena stranka ne bo odgovorna za neizpolnitev svojih pogodbenih obveznosti, če je takšno neizpolnjevanje posledica dogodka višje sile. Višja sila je nepredvidljiv dogodek, ki je zunaj nadzora strank in se mu ni mogoče izogniti.

Veljavno pravo – pristojnost

Za to pogodbo velja romunsko pravo. Morebitni spori iz naslova razlage in izvedbe te pogodbe se bodo reševali sporazumno, v kolikor na ta način ne bo prišlo do soglasja, pa bodo pristojna sodišča poklicana v prostorih prodajalca.

Različne določbe

Če je ena ali več določb v nasprotju s katero koli veljavno zakonsko zahtevo, se omenjene določbe ne bodo uporabljale in bosta stranki sodelovali pri dogovoru o novih določbah, ki bodo spoštovale duh začetnih določb. Pogodbeni stranki se bosta šteli za neodvisne pogodbenice in nobeni stranki ne bo podeljena pravica ali pooblastilo, da prevzame ali ustvari kakršno koli obveznost v imenu ali v škodo druge. Določila in pogoji te pogodbe nadomeščajo vse predhodne pisne ali ustne dogovore med strankama, ki so predmet te pogodbe, in se lahko spremenijo ali spremenijo samo s pisnim dogovorom, ki ga podpišeta obe strani.


Načini naročanja

Naročite na mestu

Uporaba spletnega mesta Creative Media Agency zahteva, da so piškotki omogočeni v vašem brskalniku.

Izberite želeni izdelek ali izdelke in pritisnite gumb "Dodaj v košarico". Izdelek bo končal v nakupovalnem vozičku. Za ogled izbranih izdelkov kliknite na povezavo Košarica, ki je na voljo v meniju strani. Za pošiljanje naročila kliknite na gumb "Dostava in fakturiranje". Za oddajo naročila nam morate posredovati podatke za obračun, ki so potrebni za dokončanje naročila.

Spreminjanje naročila

Izdelke v naročilu lahko spremenite ali dodate, spremenite obračun ali datume dobave. Samo kontaktirajte nas in spremembe bodo izvedene v delovnem času.

V primeru preklica naročila, plačanega s spletno kartico, se e-pošta za preklic plačila samodejno pošlje plačilnemu procesorju, denar pa bo prispel na vaš račun v približno 3 delovnih dneh.

v primeru preklica naročila, plačanega s plačilnim nalogom, lahko zahtevate vračilo zneska na vaš račun (tudi z bančnim nakazilom) ali pa jih uporabite za prihodnje naročilo.


Dobavni roki

Dostopnost izdelka

Na zalogi - Izdelek je na zalogi agencije Creative Media in ga je mogoče kupiti in dostaviti v približno 48 urah. Rezervacije na zalogi se opravijo po oddaji naročila.

Omejena zaloga - Izdelek je na zalogi Creative Media Agency, vendar so na voljo v manj kot 3 kosih. Izdelek je mogoče kupiti in dostaviti v približno 48 urah.

Za naročilo - Izdelek ni na zalogi agencije Creative Media in nas kontaktirajte, da se pozanimate o razpoložljivosti ali dobavnem roku tega izdelka. Povprečni čas dostave je 7 koledarskih dni.

Ni na zalogi - Izdelek ni na voljo v zalogi agencije Creative Media in nas kontaktirajte, če želite izvedeti razpoložljivost ali dobavni rok tega izdelka.

Dostava naročil

Naročila so dostavljena takoj, če so vsi izdelki na zalogi Creative Media Agency.

Dostava poteka s hitrim kurirjem, naročilo pa praviloma prispe na cilj v predvidenem času, ko je naročilo oddano.

Naročila, plačana s plačilnim nalogom, so dostavljena šele po knjiženju zneska na račun Creative Media Agency.


Vračilo blaga

Odpovejte se nakupu

Izdelke, kupljene na daljavo, lahko vrnete v skladu z GEO 34/2014. Potrošnik ima pravico, da brez kazni in brez navajanja razloga pisno obvesti trgovca, da se odpoveduje nakupu, v 14 dneh po prejemu izdelka. Vračilo izdelkov bo opravljeno na stroške kupca, v 14 dneh od prenehanja pogodbe. Priporočljivo je, da uporabite isto prevozno storitev, ki se uporablja za prevzem izdelkov.

Agencija Creative Media bo povrnila vrednost naročila v najkrajšem možnem času po prejemu vrnjenega izdelka. Znesek vračila ne vključuje stroškov prevoza, njihova vrednost je enaka dvojniku stroškov prevoza, prikazanih na spletnem mestu naturallashes.si v času oddaje naročila, vrednosti, ki se ji prištejejo vsi drugi neposredni ali posredni stroški, povezani s pošiljanjem, prevozom in/ali vračilo naročila.

Vračilo izdelkov

Vračilo izdelkov lahko zahtevate v naslednjih primerih:

Stroški vračila za zgoraj predstavljene situacije - ne v primeru odpovedi nakupu - bremenijo našo trgovino.

Izdelke je treba vrniti v stanju, v kakršnem so bili prejeti, v originalni embalaži in skupaj z vsemi originalnimi dodatki in dokumenti. Poškodba izdelkov ali njihovo spravljanje v stanje, ki onemogoča nadaljnjo prodajo, vodi do zavrnitve vračila. Vsaka sprememba stanja izdelkov ali poškodba originalne embalaže, ki onemogoča prodajo izdelka, samodejno vodi v uporabo postopka vračila, ki je predmet upravnih taks za vrnitev izdelkov v stanje, v katerem so bili dostavljeni; davki so med 0 in 50 % začetne vrednosti izdelka. Znesek administrativne takse bo kupec obveščen ob prejemu poškodovanih/spremenjenih izdelkov.


Garancijski pogoji

Garancijo za izdelke, ki jim ni priložen garancijski list, ki ga izda proizvajalec/uvoznik, rešuje Agencija Creative Media z zamenjavo ali zamenjavo okvarjenega izdelka.

Pošiljanje izdelkov, poslanih v okviru garancije, je odgovornost kupca. Pošiljka bo opravljena preko kurirja, poravnava garancije pa v roku največ 45 koledarskih dni od prevzema izdelka.

Garancijski pogoji so v skladu z evropsko zakonodajo, UL 21/1992, Zakon 449/2003 in UL 174/2008.

Ob zahtevi za garancijo je treba izdelek z napako predložiti z nedotaknjenimi identifikacijskimi elementi (serijska številka ali embalaža), skupaj s pripadajočimi dodatki in kopijami davčnega računa ter garancijskega lista. Če izdelkov ne spremljajo ti dokumenti, se lahko izdelki vrnejo vlagatelju/pošiljatelju brez razrešitve garancije.

Izdelki s fizičnimi napakami, kot so: udarci, razpoke, drobci, zgoreli ali počeni sestavni deli/deli itd., poškodovane, odstranjene ali spremenjene garancijske nalepke ali tesnila, izdelki, ki se uporabljajo v neustreznih pogojih (neprimerne napajalne napetosti, izpostavljenost velikim temperaturnim spremembam in tlak, mehanski udarci, nepravilno rokovanje, uporaba izdelkov v pogojih vlage, prahu, škodljivih snovi ali pod delovanjem kemikalij itd.), nepravilne nastavitve in inštalacije, okvarjeni viri, neozemljene vtičnice, prodor tekočin, kovin ali drugih snovi v notranjosti opreme, mehanski ali plastični posegi na izdelkih, priklop ali odklop določenih komponent med delovanjem opreme ipd., pa tudi izdelki, pri katerih so bili namestitveni programi uporabljeni napačno ali drugi gonilniki ali programi od originalnih so bili uporabljeni. Namestitev ali zagon izdelkov s strani nepooblaščenih oseb razveljavi garancijo.

Garancija za izdelke, ki jih spremlja garancijski list, ki ga izda proizvajalec/uvoznik, se poravna v omenjenih centrih in pod pogoji, določenimi v tem dokumentu. Za podelitev garancije je potrebno hraniti originalni garancijski list.

S tehničnim oddelkom agencije Creative Media lahko stopite v stik preko kontaktnih podatkov, navedenih na kontaktni strani.

Garancijski rok je od trenutka dobave izdelkov, glede na datum, ki je naveden na davčnem računu.

Če je zahteva za garancijo neupravičena (funkcionalen izdelek), bo vlagatelj plačal povratni prevoz za izdelke in morebitne stroške diagnostike (določi servisna enota).

Servisne operacije, opravljene v garancijski dobi, bodo navedene v ločenih dokumentih. Ti dokumenti postanejo sestavni del garancijskega lista. Garancijski rok se podaljša za čas, ko so bili izdelki v uporabi.

Izdelki, ki so prenehali veljati garancijski rok ali tisti, ki ne sodijo v splošne pogoje za podelitev garancije, ne spadajo v obseg 15-dnevnega obračuna, rok najmanj 30 dni od dneva začetka uporabe. .

Izdelki, ki ne bodo prevzeti iz servisne enote v 60 dneh po zaključku operacij, bodo razglašeni za zapuščene in predani zbirnim centrom.